Førerens og ejerens ansvar

 • Ejeren eller den registrerede bruger af bilen har ansvaret for at bilen er i lovlig stand. (vedligehold af bil / betalt ejerafgift / betalt ansvarsforsikring).
 • Føreren har ansvaret for, at bilen er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.  Du skal som fører af bilen hele tiden være opmærksom på, at bilen er i orden.
 • At styreapparat, bremser, bærende dele, motor og udstødning samt lygter og horn fungerer.
 • Ved kørsel med påhængskøretøj skal du sikre dig at tilkoblingen er forsvarlig.

 

I bilen skal du kunne udpege og betjene følgende: betjeningsudstyr:

 • Ratlås, tænding og elektrisk starter, rudevisker og -vasker, horn, lygter, blæser og kontakt til el-bagrude.
 • Du skal kunne tænde og slukke positionslys, nærlys, fjernlys, blinklys og havariblink.
 • Du skal kende kobling, bremse og speeder pedalerne.
 • Gearstang, gearenes placering, parkeringsbremsen.
 • Du skal bruge sikkerhedsselen

 

Du skal kunne aflæse og forstå betydningen af følgende instrumenter og kontrollys:

 • Speedometer og temperaturmåler
 • Kontrollampe for: olietryk, elektrisk strøm, dørlukning, lys i lygter - herunder blinklys, parkeringsbremse, fejl i bremsesystemet, ABS-bremse og airbags

 

Lovkrav til styreapparatet:

 • Styreapparatet skal være indrettet så bilen kan styres let, sikkert og hurtigt. 
 • Der må ikke, på grund af slid eller lignende, forekomme væsentligt slør i styreapparatet som helhed, eller i dets enkelte dele.

Du skal kunne kontrollere følgende ved styreapparatet:

 • Ved nye biler må der ikke være ratslør. Det kontrollere du ved at starte motoren, åbne sideruden i førersiden, stille dig udenfor og ind gennem det åbne vindue dreje ganske let på rattet. Med det samme du drejer på rattet skal forhjulet straks følge rattets bevægelse.
 • Ved kørsel med lav hastighed, skal rattet let kunne drejes fra side til side uden at møde ujævn modstand eller fremkalde mislyde.

 

Bremser: Bilen skal have 3 typer bremser - driftsbremse (fodbremse), nødbremse og parkeringsbremse.

Lovkrav til driftsbremsen:

 • Driftsbremsen skal virke på alle 4 hjul og den skal kunne bremse hurtigt, sikkert og virksomt, ved alle hastigheder og alle belastninger.
 • Driftsbremsen skal være opbygget som et to-kreds hydraulisk bremsesystem

Lovkrav til parkeringsbremsen:

 • Parkeringsbremsen skal være mekanisk, skal bremse på mindst to hjul på en aksel og skal kunne holde bilen på hældende vej. ( vej med 18 % hældning )
 • Parkeringsbremsen skal kunne bremse bilen sikkert og virksomt.

Lovkrav til nødbremsen:

 • Nødbremsen, som er bygget sammen med driftsbremsen i det to-kreds hydrauliske bremsesystem, skal kunne bremse bilen sikkert, hvis driftsbremsen svigter.
  ( parkeringsbremsen kan på ældre biler, være nødbremsen. )

kort forklaring: hurtigt: 1. gang du træder på pedalen - sikkert: uden at trække bilen skævt - virksomt: opfylde lovens mindstekrav til bremser (syn)

Du skal kunne kontrollere ved driftsbremsen:

 • Bremsepedalen skal have en ru gummi overflade, den må ikke sidde løst i ophænget og den skal have ca. 1 cm. frigang i topstilling.
 • Bremsepedalen må højst kunne trædes halvvejs ned imod bunden, også når du træder hurtigt og hårdt. Den skal føles fast og må ikke kunne synke imens den holdes nedtrådt.
 • Når du afprøver vakuumforstærkeren, skal pedalen dog synke når du, efter at have trådt 3 - 4 gange på pedalen, starter motoren imens du holder pedalen trådt ned.
 • Bremsevæsken skal være imellem minimum og maksimum i bremsevæskebeholderen. Og advarselslampen for bremsesystemet skal senest gå ud, når du slipper parkeringsbremsen.

 

Du skal kunne kontrollere følgende ved motor og udstødningssystem:

 • Motoren må ikke udvikle unødig røg og støj
 • Motoren må ikke være tilsølet af udsivende olie.
 • Udstødningssystemet skal være tæt og sidde fast i bøjler og stropper.
 • Der skal være fyldt motorolie på i tilstrækkelig mængde, aflæst på olie pinden. (mellem minimum og maksimum) Eller efter hvad der står i bilens instruktionsbog.
 • Der skal være tilstrækkelig kølevæske, mellem minimum og maksimum.
 • Der skal være påfyldt tilstrækkelig sprinklervæske.

 

Du skal kunne kontrollere følgende ved de bærende dele:

 • Der skal være samme type dæk på alle 4 hjul, og de skal have mindst 1,6 mm. dybt mønster, bedømt ved slidindikator. (TWI)
 • Dæk der er retnings bestemte, skal være monteret korrekt, således at pilen peger fremad i omløbsretningen.
 • Støddæmperne skal være virksomme ved alle hjul, bedømt ved at bilen straks går i ro efter en kraftig påvirkning.

 

Lygter, reflekser og horn

 • Bilen må kun være udstyret med påbudte eller tilladte lygter og reflekser

De påbudte lygter, reflekser og horn er:

foran på bilen

 • 2 lygter med positionslys, der tydeligt kan ses på mindst 300 meters afstand, uden at blænde.
 • 2 lygter med asymmetrisk nærlys, der oplyser vejen mindst 30 meter foran bilen, uden at blænde.
 • 2 lygter med fjernlys, der oplyser vejen mindst 100 meter foran bilen.

det er meget normalt at positionslys, nærlys og fjernlys, er indbygget i den samme forlygte.

 

 

Bag på bilen.

 • 2 røde baglygter, der tydeligt kan ses på 300 meters afstand.
 • 3 røde stoplygter, 1 højtplaceret stoplygte (ældre biler kan nøjes med to stoplygter).
 • 2 røde reflekser (de må IKKE være trekantede) De er ofte bygget ind i baglygtens lygteglas.
 • mindst 1 nummerplade lygte

blinklys

 • 2 blinklygter foran, 1 på hver side og 2 bagpå

Du skal kunne kontrollere følgende ved lys, reflekser og horn:

 • ALLE lygter og reflekser bilen har, skal være hele og rene og alle lygter skal kunne lyse.
 • Forlygternes lys skal være hvidt eller gulligt,
  Lygter i et lygtepar skal have ens lysstyrke og farve
  lyspærer skal være sat rigtigt i forlygtens fatning, bedømt udefra på lys/mørkegrænsens placering.
 • Nærlyset skal oplyse vejen mindst 30 meter foran bilen, uden at blænde. Bedømt ved at overkanten af lysgrænsen falder med 1 %. ( Eller med 10 cm. når du går 10 meter tilbage.)
 • Stoplygterne skal lyse væsentligt kraftigere end baglygterne, når der trædes på bremsepedalen.
 • Blinklygterne skal blinke med gult eller gulligt lys, der tydeligt kan ses i klart sollys.
 • Kontakten til havariblinket skal tænde alle blinklys samtidigt.
 • Nummerpladelygte, der skal være mindst 1, er der 2 skal de virke begge to.
  Den/de skal have hvidt lys, der kan belyse den bagerste nummerplade, så den tydeligt kan aflæses i en afstand af mindst 20 meter.
 • Horn: Skal have en klar og konstant tone (enten DYT eller BÅT - ikke en lille melodi...)