Skolevogn Skoda Octavia RS 184 HK

OBS! Køreskolen vil udelukkende beskæftige sig med trailerkørekort og kontrollerende prøver fremadrettet. Ved kontrollerende prøver tilbydes teoriundervisning i Horsens ved samarbejdspartner.

 

 

 

Køreskolen er medlem af Dansk Kørelærer Union

 

Link til ansøgning om kørekort (P23):

https://www.fstyr.dk/~/media/Dokumenter/08%20Blanketter/korekort/Ans%C3%B8gning%20om%20k%C3%B8rekort%20P23%2029012019.pdf

 

Link til kørekortbekendtgørelsen:

https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=192108